Vimperk na mapě - klikněte pro seznam portálů 250 vybraných měst České republiky
Portál Vimperk
Domů - Portál VimperkKontaktyVytisknoutMapa stránek
Hledat
v sekci
HLEDAT
Vítá Vás informační portál města Vimperku, součást celorepublikového projektu portalymest.cz!

Úvodní stránka > Tipy na výlet

Upozornění

Tyto stránky vyžadují povolený JavaScript. Pokud chcete využívat všech možností, které projekt portalymest.cz nabízí, doporučujeme JavaScript zapnout.

Tipy na výlet

Oblast: město | okres | kraj | celá ČR | v okruhu
Stránka: 1
Nalezeno: 15 záznamů
Zobrazeno: 1 - 25
přetažením ikony nastavíte vaši pozici na mapě

Galerie: Historie osídlení Šumavy
Historie osídlení Šumavy
Galerie: Historie osídlení Šumavy
Historie osídlení Šumavy
1

Historie osídlení Šumavy

Rámcový popis kolonizace území Šumavy v posledním tisíciletí zachycuje hlavní trendy vývoje sídel vycházející z dochovaných zpráv a dokladů. V prvním století druhého tisíciletí vedly příčně Šumavou jen zemské stezky, přičemž zcela nová vznikla iniciativou mnicha Vintíře (Günther). Na stezkách byly nepochybně lokality s nezbytnými službami soumarům a celniště (Březnice, dnes Dobrá Voda, snad i Prenet, Volary apod.), zřejmě s nějakou ozbrojenou posádkou.

Po r. 1100 jsou již známy vesnice na vnějším okraji hvozdu, vesměs blízko zemských stezek a v údolí Otavy a Úhlavy. Hvozd je však nepoch...

http://www.npsumava.cz/

VIMPERK, 1.MÁJE
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Boubínský prales
Národní přírodní rezervace Boubínský prales
Galerie: Národní přírodní rezervace Boubínský prales
Národní přírodní rezervace Boubínský prales
Galerie: Národní přírodní rezervace Boubínský prales
Národní přírodní rezervace Boubínský prales
Galerie: Národní přírodní rezervace Boubínský prales
Národní přírodní rezervace Boubínský prales
2

Národní přírodní rezervace Boubínský prales

Lesní komplex na vrcholu Boubína a svazích Pažení, 2 km – 6 km severně od obce Zátoň. Katastrální území: Včelná pod Boubínem, Horní Vltavice (okres Prachatice). Výměra: 677,33 ha, nadmořská výška: 874 m – 1362,2 m, vyhlášeno: 1933 (zřízeno rozhodnutím vlastníka v r. 1858).

Zbytek původního pralesního komplexu na strmých svazích Pažení a Boubína, jehož další zbytky rozličné velikosti a s různou mírou narušení jsou rozptýleny v okolních kulturních smrčinách. Druhově bohatý soubor vzácných, ohrožených a stanovištně významných rostlin a živočichů. Jedno z nejstarších a nejznámějších chráněný...

http://www.npsumava.cz/

VIMPERK
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní památka Borečský vrch
Národní přírodní památka Borečský vrch
Galerie: Národní přírodní památka Borečský vrch
Národní přírodní památka Borečský vrch
Galerie: Národní přírodní památka Borečský vrch
Národní přírodní památka Borečský vrch
3

Národní přírodní památka Borečský vrch

Z větší části zalesněná trachytová kupa (446 m) s vystupujícími skalními výchozy a rozlehlými deskovými sutěmi na úbočích. V zimním období zde vzbuzují pozornost tzv. ventaroly, výrony teplého a vlhkého vzduchu z horních vyústění (uměle rozšířených) puklinového systému kopce. V jejich bezprostředním okolí se v zimě neudrží sníh. Rozdíl teplot unikajícího vzduchu a okolního prostředí bývá až 16° C. Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1951, jeho výměra činí 18,7 ha.

Masiv Borče je morfologicky dokonalou kupou - vypreparovaným lakolitem, budovaným sodalitickým trachytem, který je protkán...

http://www.npsumava.cz/

VIMPERK, 1.MÁJE
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Chráněná krajinná oblast Šumava
Chráněná krajinná oblast Šumava
Galerie: Chráněná krajinná oblast Šumava
Chráněná krajinná oblast Šumava
Galerie: Chráněná krajinná oblast Šumava
Chráněná krajinná oblast Šumava
Galerie: Chráněná krajinná oblast Šumava
Chráněná krajinná oblast Šumava
Galerie: Chráněná krajinná oblast Šumava
Chráněná krajinná oblast Šumava
Galerie: Chráněná krajinná oblast Šumava
Chráněná krajinná oblast Šumava
A

Chráněná krajinná oblast Šumava

CHKO Šumava byla vyhlášena na území 163 000 ha, po vyhlášení Národního parku Šumava má rozlohu 99 400 ha. Leží v jihozápadních Čechách, podél státní hranice s Bavorskem a Rakouskem. Patří k nejstarším CHKO v Čechách, byla vyhlášena 27. 12. 1963. CHKO leží v Plzeňském a Jihočeském kraji, sídlem její Správy je město Vimperk. CHKO spravuje Správa NP a CHKO Šumava, je to tedy jediná CHKO v Čechách, která je řízena společně s národním parkem, kterému plní funkci ochranného pásma.

Území CHKO je převážně pokryté lesy (57 %), je pro něj typická zvlněná horská a podhorská krajina s mozaikou lesů...

http://www.npsumava.cz/

VIMPERK, 1.MÁJE
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Bílá strž
Národní přírodní rezervace Bílá strž
Galerie: Národní přírodní rezervace Bílá strž
Národní přírodní rezervace Bílá strž
Galerie: Národní přírodní rezervace Bílá strž
Národní přírodní rezervace Bílá strž
B

Národní přírodní rezervace Bílá strž

Severovýchodní svahy hřbetu Královského hvozdu, do nichž je hluboko zaříznuto 6920 údolí horního toku Bílého potoka s četnými stupni a peřejemi a s 13 m vysokým vodopádem. Příkré svahy údolí porůstají převážně autochtonní smrkové porosty.

Skalní podloží je budováno biotiticko-muskovitickými svory, které jsou protknuty intruzemi žul a křemenných žil. Ostře zaříznuté údolí Bílého potoka má esovitý tvar a potok v něm překonává četné skalní výchozy tvořící stupně, peřeje a nízké vodopády.

Vzhledem k velkému výškovému rozpětí zahrnuje území rezervace porosty květnatých bučin (podsvaz Eu-...

http://www.npsumava.cz/

VIMPERK, 1.MÁJE
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
Galerie: Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
Galerie: Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
Galerie: Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
Galerie: Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
Galerie: Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
C

Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero

Dvě jezera, Černé a Čertovo, vyplňující dna výrazně modelovaných ledovcových karů s vyvinutými suťovými karovými smrčinami a fragmenty subalpínských bezlesých společenstev a s přirozenými klimaxovými smrčinami na hřbetu Jezerní hory. V Černém jezeře roste na jediné lokalitě v ČR šídlatka jezerní (Isoëtes lacustris).

Charakter rezervace určují dva ledovcové kary, v nichž leží přirozená jezera, hrazená čelními morénami. V severovýchodním svahu Jezerní hory (1343,4 m n. m.) je zahloubený rozsáhlý a výrazně modelovaný kar Čertova jezera, největšího a nejníže položeného jezera české Šumavy (...

http://www.npsumava.cz/

VIMPERK
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Národní přírodní rezervace Velká niva
Národní přírodní rezervace Velká niva
Galerie: Národní přírodní rezervace Velká niva
Národní přírodní rezervace Velká niva
Galerie: Národní přírodní rezervace Velká niva
Národní přírodní rezervace Velká niva
D

Národní přírodní rezervace Velká niva

Lesní rašeliniště 1 km východně od obce Lenora a 4,5 km západně od Volar.
Katastrální území: Volary (okres Prachatice)
Výměra: 120,31 ha
Nadmořská výška: 748 m – 775 m
Vyhlášeno: 1989

Rozlehlé údolní rašeliniště s porosty blatkových borů, navazujícím prstencem rašelinných borů a podmáčených smrčin na okrajích, s početným souborem vzácných a ohrožených rašeliništních druhů rostlin a živočichů.

Rezervace leží na dně menší ploché pánve, která je součástí Vltavické brázdy. Podložím je biotitický a cordierit-biotitický migmatit nebulitového typu, místy také středně zrnitý cordierit-bio...

http://www.npsumava.cz/

VIMPERK
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Boubínský prales
Boubínský prales
Galerie: Boubínský prales
Boubínský prales
Galerie: Boubínský prales
Boubínský prales
Galerie: Boubínský prales
Boubínský prales
Galerie: Boubínský prales
Boubínský prales
Galerie: Boubínský prales
Boubínský prales
Galerie: Boubínský prales
Boubínský prales
Galerie: Boubínský prales
Boubínský prales
Galerie: Rozhledna
Rozhledna
Galerie: Boubínský prales
Boubínský prales
E

Boubínský prales

Světově známý prales (666 ha), přírodní rezervace již od roku 1858. Hora Boubín (1362 m.n.m.). Nejstarší smrky a jedle dosahující stáří 300 až 400 let. Zajímavým jevem jsou smrky s "chůdovými kořeny". Je to názorná ukázka způsobu přirozené obnovy lesa, kdy nová generace stromů vyrůstá na ležícím "mrtvém" dřevě svých předchůdců a kořeny obrůstá rozpadající se kmen.
Kolem jádra pralesa vede naučná stezka.

Boubínská rozhledna: dřevěná rozhledna vysoká 21 metrů umístěná na vrcholu Boubína. Po dřevěném schodišti umístěném v ose věže se turista dostane až na ochoz, umístěný v sedmém nadzemní...

http://www.boubin.cz/boubin/

KUBOVA HUŤ
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Ski areál Zadov - Churáňov
Ski areál Zadov - Churáňov
Galerie: Ski areál Zadov - Churáňov
Ski areál Zadov - Churáňov
Galerie: Ski areál Zadov - Churáňov
Ski areál Zadov - Churáňov
Galerie: Ski areál Zadov - Churáňov
Ski areál Zadov - Churáňov
F

Ski areál Zadov - Churáňov

Celkem 7 sjezdovek na Zadově a Churáňově, většinou lehké až střední obtížnosti - délka 4,5 km, přepravní kapacita 6 dopravních zařízení je 4500 os./hod.

Téměř celý areál Kobyla (sjezdovky 1,2 a 5) je osvětlen a sjezdovky jsou pro večerní lyžování vždy čerstvě upraveny.

http://www.lazadov.cz/

STACHY, LESNÍ CHALUPY
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Lyžařské běžecké trasy - Borovoladsko
Lyžařské běžecké trasy - Borovoladsko
Galerie: Lyžařské běžecké trasy - Borovoladsko
Lyžařské běžecké trasy - Borovoladsko
Galerie: Lyžařské běžecké trasy - Borovoladsko
Lyžařské běžecké trasy - Borovoladsko
Galerie: Lyžařské běžecké trasy - Borovoladsko
Lyžařské běžecké trasy - Borovoladsko
G

Lyžařské běžecké trasy - Borovoladsko

Okolo Chalupské slati
Pláně - Churáňov
Borová Lada - Knížecí Pláně
Knížecí Pláně – Bučina a zpět
Knížecí Pláně - Žďárské jezírko - Polka
Knížecí Pláně - Žďárské jezírko - Strážný

Okolo Chalupské slati

Nenáročný okruh v délce 10 km s mírným převýšením vedoucí okolo Chalupské a Novosvětské slatě. Možné jsou oba směry průjezdu, popíšeme si však pro lyžaře výhodnější směr po směru hodinových ručiček.
Nástupní místo je přímo ve vsi naproti obecnímu úřadu. Vydáme se rovinkou podél silnice vedoucí na Kvildu, kde také překonáme po pohodlném mostku nejprve náhon poté i samotnou Teplou V...

http://www.bilastopa.cz/

BOROVÁ LADA
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Jízdárna Zámek Skalice
Jízdárna Zámek Skalice
Galerie: Jízdárna Zámek Skalice
Jízdárna Zámek Skalice
Galerie: Jízdárna Zámek Skalice
Jízdárna Zámek Skalice
Galerie: Jízdárna Zámek Skalice
Jízdárna Zámek Skalice
Galerie: Jízdárna Zámek Skalice
Jízdárna Zámek Skalice
Galerie: Jízdárna Zámek Skalice
Jízdárna Zámek Skalice
H

Jízdárna Zámek Skalice

V nově vystavěných stájích nebo venkovním výběhu o rozloze 30 ha naleznete 14 koní, osvětlenou krytou jízdárnu, úvaziště či napojení na celorepublikovou síť jezdeckých stezek. V samotném zázemí komplexu je k dispozici sedlovna, klubovna s kuchyňskou linkou, sociální zařízení a sprcha (včetně bezbariérového přístupu). K prodeji i zapůjčení je základní jezdecká výbava (helma). Samozřejmostí je občerstvení. Níže uvedené služby nezahrnují pojištění jezdce. V ceně je zapůjčení koně, jezdeckého vybavení (sedlo, uzdečka, bezpečnostní přilba) a závěrečné čištění koně. Jízdy a výcvik jsou na vlastní...

http://www.zamekskalice.cz/

BOHUMILICE
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice
Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice
Galerie: Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice
Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice
Galerie: Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice
Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice
Galerie: Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice
Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice
Galerie: Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice
Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice
Galerie: Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice
Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice
Galerie: Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice
Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice
I

Lyžařský areál Nad Kovárnou Horní Vltavice

Lyžování v šumavské Horní Vltavici má dlouhou tradici. V šedesátých letech Tělovýchovná jednota, založila lyžařský oddíl a začala s organizováním běžeckých i sjezdových závodů a byl zde postaven i malý skokanský můstek. V r. 1972 byl na svahu postaven Místním národním výborem první lyžařský vlek „Háček“. V této podobě byl areál dle sněhových podmínek provozován Tělovýchovnou jednotou až do r. 2001. Od této doby Obec Horní Vltavice začala s průběžnou modernizací a rozšiřováním areálu, kdy byl areál modernizován výstavbou nového vleku Tatrapoma PFP, který byl v r. 2004 prodloužen a byl vybudo...

http://www.ski-vltavice.cz/

HORNÍ VLTAVICE
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Kvilda
Kvilda
Galerie: Kvilda
Kvilda
Galerie: Kvilda - torzo německého hřbitova
Kvilda - torzo německého hřbitova
Galerie: Kvilda
Kvilda
Galerie: Kvilda
Kvilda
Galerie: Římskokatolická farnost na Kvildě
Římskokatolická farnost na Kvildě
Galerie: Oltář v kostele na Kvildě
Oltář v kostele na Kvildě
J

Kvilda

K oblastem s nejdrsnějším podnebím u nás patří Šumavské pláně. Mírně zvlněný povrch a ploché horské hřbety se tu střídají s mělkými údolími, v nichž se často vytvořily deset tisíc let staré, tajemně působící slatě. Uprostřed Kvildských plání se rozkládá malebná šumavská obec Kvilda, patřící svou nadmořskou výškou (1065 m n. m.) k nejvýše položeným obcím v České republice. Název obce je odvozen od německého slova Gefilde, značící pláně, a fonetickou asimilací v místním nářečí vyslovovaného Kfild.

Byly to zlaté šupinky, které do odlehlých, zalesněných a nehostinných končin přilákaly první...

http://www.sumava.net/kvilda/

KVILDA
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny
Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny
Galerie: Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny
Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny
Galerie: Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny
Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny
Galerie: Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny
Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny
Galerie: Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny
Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny
Galerie: Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny
Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny
K

Stálá expozice historie Kvildy a Bučiny

Je jen málo tak malých obcí jako je Kvilda, které se mohou pochlubit stálou expozicí zachycující historii obce. V našem obecním muzeu shromažďujeme veškeré informace i artefakty, týkající se způsobu života a práce našich předků. Expozice je členěna do několika částí charakterizujících historii regionu. Archivní doklady jsou prezentovány barevnými kopiemi (např. listiny ze 14. století a mapa kašperskohorské Zlaté stezky z roku 1736).

Expozice je umístěna v prvním patře budovy obecního úřadu v Kvildě, bývalé škole. Na schodišti jsou umístěny přehledné mapy stabilního katastru, dobové foto...

http://www.sumava.net/kvilda/fr.asp?tab=snet&id=2786&burl=

KVILDA
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Galerie: Plakát Frňáku
Plakát Frňáku
L

Vimperský Frňák 2016 - multižánrový festival

Zámecké arkády ve Vimperku znovu ožíjí multižánrovým festivalem Vimperský Frňák. Od 15. - 17. 7. 2016 zde proběhne již IV. ročník. V letošním roce poprvé nabídne třídenní program. K vidění budou divadelní představení, k poslechu zahraje hudba. Chybět nebudou ani jedinečné ukázky z autorské tvorby v rámci Poetického podvečera.

Těšit se můžete nejen na divadelní spolky z okolí Vimperka, ale i např. na monodrama FRIDA K. od 3D company zastoupené herečkou Dianou Šoltýsovou z Žižkovského divadla Járy Cimrmana, nebo na pražské Divadlo Spektákl s oduševnělou komedií o putování za osudovou lásk...

https://www.facebook.com/vimpersky.frnak

VIMPERK
PŘÍMOU ČAROU: -
PO CESTĚ: -

Stránka: 1
Nalezeno: 15 záznamů
Zobrazeno: 1 - 25

Facebook

Sdílejte

Sdílejte: Portály měst
A co vy na to? Facebook Twitter Google záložka Delicious záložka Linkuj

Sdílejte: Portál Vimperk
A co vy na to? Facebook Twitter Google záložka Delicious záložka Linkuj

Další portály v okolí

Rádi uvítáme

Součást celorepublikového projektu portalymest.cz!
Domů | Kontakty | Novinky | Mapa stránek | Vytisknout | Přidat do oblíbených
Copyright © 2008 - 2018 www.portalymest.cz, všechna práva vyhrazena